Nieuws

Nieuws

Gezocht: teams NEM Vleermuis Transecttellingen voor 2017

We zijn voor het NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen op zoek naar nieuwe teams die vanaf 2017 aan het meetnet mee willen doen. Ervaring met vleermuizen is niet vereist.

Standpunt van de Zoogdiervereniging; hoe voorkomen we overlast van bevers

De bever hoort thuis in ons land, ook al leidt hun gedrag soms tot problemen. De Zoogdiervereniging heeft daarom een standpunt gepubliceerd over hoe, door gericht beheer, overlast kan worden voorkomen. 

Nederlandse konijn het haasje?

Afgelopen jaar stak in Nederland een nieuw konijnenvirus de kop op. De Zoogdiervereniging wil weten hoe het met de populatie gesteld is.  Je kunt meehelpen door je waarnemingen aan ons door te geven. Doe dus mee!

Nieuwe onderzoeksmethode voor zomerpopulatie meervleermuis

Voor de provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging een pilot uitgevoerd naar het ontwikkelen van een nieuwe methode om het gebruik van de omgeving van bruggen door meervleermuizen in kaart te brengen. 

Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden

Op vrijdag 4 november vindt het symposium “Biodiversiteit en Leefgebieden 2016” plaats. Het symposium is voor alle vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de Brabantse natuur. Aanmelden is nu mogelijk!