Nieuws

Nieuws

Hazelmuizen in Heijenrath blij met jaarlijkse natuurwerkdag

Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Om het habitat nog verder te verbeteren, organiseren Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een werkdag.

Er zijn de laatste weken veel molshopen

Elke winter vallen de grote aantallen molshopen op, maar zeker nu, na de wat stevigere vorstperiodes. Hoe komt dat?

Tropische dolfijnen in Zeeuwse wateren - Zeezoogdieren nu en 53 miljoen jaar geleden

Hoe populaties, migratiepatronen en soorten zeezoogdieren veranderen in de loop der tijd werd duidelijk tijdens de Zeezoogdierdag afgelopen zaterdag.

Gezocht: nog twee nieuwe teams NEM Vleermuis Transecttellingen voor 2017

We zijn voor het NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen nog op zoek naar twee nieuwe teams die vanaf 2017 aan het meetnet mee willen doen. Ervaring met vleermuizen is niet vereist.

Zoogdiervereniging bestaat 65 jaar - wie viert er mee?

Op zondag 19 februari is het precies 65 jaar geleden dat de Zoogdiervereniging is opgericht. Om dit te vieren nodigt het bestuur de leden uit voor een wandeling in Ugchelen.